MSdata.sk - výkup a predaj tonerov...

...tonery, cartridge, výkup a predaj  - 0948 779 979

Laserové tlačiarne:

Pri laserových tlačiarňach sa môžete stretnúť  s lacnými renováciami tonerov, kedy často ide len o tzv. refill, čo je vlastne len doplnenie prachu do prázdnej, už vypísanej tonerovej kazety s výmenou čipu. Nemenia sa všetky potrebné diely (optická časť, stierka...) a preto je možné dosiahnuť naoko výbornú cenu. Môže sa však stať, že takto renovovaný toner špiní, sype sa, a v horšom prípade Vám poškodí tlačiareň.

Pri novovyrobených alternatívnych toneroch sa často stretávame s ďalšími problémami:

- farebné odtiene nezodpovedajú požiadavkám spotrebiteľov, jednotlivé farby majú posunuté odtiene a pri miešaní jednotlivých odtieňov pri tlači do výslednej farby sa tento rozdiel zvýrazňuje

- časté "púšťanie" farieb - tonery špinia po celej stránke, alebo v pásoch - farebné čmuhy

- kompatibilné tonery často porušujú patenty originálnych výrobcov tonerov a tlačiarní

- nekvalitný prach spôsobuje zanášanie tlačiarne, pretože nezodpovedá zloženiu prachu používaného v originálnych toneroch

- nízka kvalita plastových častí a komponentov používaných pri výrobe kompatibilných nových tonerov. Je to spôsobené najmä požiadavkami na nízku výslednú cenu novovyrobených kompatibilných tonerov

 

Špiní aj zadná strana papiera:

Problém vyrieši prečistenie tlačiarne, a výmena poškodených častí.

cena opravy cca 30-60 € + 110.- € výmena optickej časti  + min. 40.- € výmena zlého tonera + doprava.

Spolu oprava minimálne 180.- €


Fľaky - predná - textová strana tlače:

Problém vyrieši prečistenie tlačiarne, 

cena opravy cca 30-60 € + min. 35 € výmena zlého tonera +doprava. Spolu minimálne 65 €.